"เคารพ  กตัญญู  อดทน"

วันที่ 23 มีค. พ.ศ.2559

 

           

          "เคารพ  กตัญญู  อดทน"

           ต้องมีความเคารพในครูบาอาจารย์  และ อาวุโส  ถ้าขาดเสียซึ่งความเคารพจะกระทบกระทั่งได้ง่าย  เพราะเราเป็นคนธรรมดา  ย่อมต้องมีข้อบกพร่อง  ข้อผิดพลาด  อาจพลาดบ้าง  พลั้งบ้าง  แต่ถ้าเรามีความเคารพ  มีความกตัญญู  สิ่งเหล่านั้นก็จะได้รับการยกไว้  ไม่ต่อความยาว  สาวความยืด  จะปิดบัญชีแค่นั้น ความเคารพจะช่วยลดการกระทบกระทั่งลงได้  เพราะภาพความดีของเขาก็ผุดขึ้นมาแทนที่  เราก็จะให้อภัยได้  ตรงข้าม  ถ้าขาดความเคารพ  จะมีแต่ตามจับผิด  ภาพดี ๆ เกิดได้ยาก ขาดความเคารพ  เราจะอยู่กันไม่ได้ แม้ถึงเวลานั่งสมาธิ  ใจก็จะขุ่นขึ้นมาทันที  หาใจใส  ใจสว่างยาก  แล้วใจเราจะขุ่นไปทำไม ? 
 
             ข้อคิด : แม้จะมีสติปัญญามาก  แต่ขาดซึ่งความเคารพ  ความกตัญญู  กตเวทีเสียแล้ว  ก็ยากจะไปได้ตลอดรอดฝั่งแห่งเส้นทางการสร้างบารมีได้
 

"เคารพ  กตัญญู  อดทน  จะยืนยงบนเส้นทางการสร้างบารมี"

 

คุณครูไม่เล็ก
๑๙ มิ.ย.๒๕๓๒

 

 

 Total Execution Time: 0.001122784614563 Mins