ไ ม่ มี อุ ป ส ร ร ค

วันที่ 25 มีค. พ.ศ.2559

 

ไ ม่ มี อุ ป ส ร ร ค

 

ไ ม่ มี อุ ป ส ร ร ค

ถึงจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า
จะเจ็บป่วยไข้
จะมีภารกิจอันใดก็ตาม
จะต้องปฏิบัติธรรมให้เต็มที่
อย่าให้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นอุปสรรค
หรือเป็นข้ออ้างในการประพฤติปฏิบัติธรรม

 

 

(คุณครูไม่ใหญ่)
๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓

 

 

 Total Execution Time: 0.0053312341372172 Mins