สัญลักษณ์แห่งคุณธรรม

วันที่ 25 มีค. พ.ศ.2559

 

สัญลักษณ์แห่งคุณธรรม

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๒๗๔

         สัญลักษณ์แห่งคุณธรรม : กำลังใจนี่แปลก ยิ่งให้เขาเท่าไร เรายิ่งได้เพิ่ม ผู้ให้ย่อมได้รับ ไม่ใช่ยิ่งให้ยิ่งหมด ผู้ให้กำลังใจ เป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรม ผู้ที่มีคุณธรรมสูง ย่อมมีความปรารถนาดีต่อทุก ๆ คน ที่อยู่รอบข้าง ปรารถนาอยากให้เขาได้ดี นั่นเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรม สัญลักษณ์แห่งสติปัญญา

          สุขกับเฉย : สังขารเป็นรังแห่งโรคนะ จะลุกก็โอย จะนั่งก็โอย เหมือนดอกไม้โรยที่ไม่มีเกสร เพราฉะนั้น ลูก ๆ จะต้องตั้งใจนั่งธรรมะกันให้เต็มที่ วันเวลามันผ่านไปเร็ว พยายามรักษาใจ อย่าปล่อยใจให้หยาบกันนะลูก ทำให้ถูกหลักวิชชา สุขกับเฉย เดี๋ยวก็จะได้เอง ทำอย่างง่ายๆ วางอารมณ์ให้เป็น ฝึกตัดใจให้ได้โดยที่ไม่เอาอะไรเลยอย่างสบาย เดี๋ยวก็จะเข้าไปสู่ภายในได้เอง ฝึกไปเรื่อยๆ อย่างสบาย เดี๋ยวก็จะได้กันทุกคน

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.017132683595022 Mins