รู้จักแก้ไขในสิ่งที่ไม่ดี และเข้าใจผู้อื่น

วันที่ 29 มีค. พ.ศ.2559

รู้จักแก้ไขในสิ่งที่ไม่ดี และเข้าใจผู้อื่น

 

รู้จักแก้ไขในสิ่งที่ไม่ดี และเข้าใจผู้อื่น

                 ได้เข้าใจเรื่องพระพุทธศาสนามากขึ้น รักในความสะอาดเป็นระเบียบ และ วิธีการสอนธรรมะที่เข้าใจง่ายนำมาสอนตนเองและลูกหลานได้ วัดพระธรรมกายสอนให้ครอบครัวของเรารู้จักแก้ไขในสิ่งที่ไม่ดี และเข้าใจผู้อื่น ทำแต่ความดี ค่ะ

 

 

สุจินดา บริหาร 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0011292020479838 Mins