เขาว่า...วัดพระธรรมกายขายบุญ?

วันที่ 30 มีค. พ.ศ.2559

 

เขาว่า...วัดพระธรรมกายขายบุญ?

 

เขาว่า...วัดพระธรรมกายขายบุญ?


             บุญไม่มีการซื้อ ไม่มีการขาย  อยากจะได้ก็ต้องทำเอา ไม่ใช่ธุรกิจ  ไม่ใช่สินค้าไม่ใช่กล้วยทอด ไม่ใช่เต้าฮวย เฉาก๊วย ซีเฉ๊กฉ่าย เกี่ยมฉ่าย “บุญ” ไม่ใช่สินค้า แต่เป็นเรื่องของจิตใจ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสติปัญญามองการณ์ไกลไปในอนาคตทำตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าชีวิตในวัฏสงสาร ถ้าไม่ทำบุญแล้วน่าสงสาร มันลำเค็ญ

             พระพุทธองค์จึงสอนให้ทำบุญเอาไว้ เพราะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทั้งในมนุษยโลก และในเทวโลก ตลอดจนในสังสารวัฏ เราจะสมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรรคผลนิพพาน วิชชาธรรมกาย หรือสิ่งอะไรที่ดี ๆ เพราะบุญอย่างเดียวเท่านั้นจะเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีเป็นพระอริยบุคคล ก็บุญอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระอริยเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บุญอีกเหมือนกัน

    เพราะฉะนั้น ซื้อขายบุญไม่มีนะลูกนะได้ยินคำนี้แล้ว อย่าไปท้อใจ อย่าคลางแคลงใจ เชื่อพระพุทธเจ้า...อย่าเชื่อขี้เมา!


 

คุณครูไม่ใหญ่

11 พฤษภาคม พ.ศ. 2546

 

 Total Execution Time: 0.0014324506123861 Mins