พิธีบรรพชาสามเณร จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 04 เมย. พ.ศ.2559

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ในโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
ณ จังหวัดนราธิวาส
วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0024496833483378 Mins