พิธีบรรพชาสามเณร จ.อุดรธานี

วันที่ 05 เมย. พ.ศ.2559

พิธีบรรพชาสามเณร
ในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
ณ วัดอัมพวันวิทยาราม จังหวัดอุดรธานี
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙