พิธีตักบาตรพระภิกษุ สามเณร กว่า ๑๐,๐๐๐ รูป จ.เชียงใหม่

วันที่ 08 เมย. พ.ศ.2559

พิธีตักบาตรพระภิกษุ สามเณร กว่า ๑๐,๐๐๐ รูป จ.เชียงใหม่
ทำบุญ ๗๒๐ ปี เมืองเชียงใหม่ ตักบาตรพระภิกษุ สามเณร กว่า ๑๐,๐๐๐ รูป
วันอังคารที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

 

 Total Execution Time: 0.011827298005422 Mins