อ.ดารณี สุคันธรัต "ครูกัลยาณมิตร"

วันที่ 18 เมย. พ.ศ.2559

ครูกัลยาณมิตร อ.ดารณี สุคันธรัต โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร

ครูกัลยาณมิตร
อ.ดารณี สุคันธรัต
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร

       มาฟังโครงการ “สัมมาอะระหัง” ของพระอาจารย์ปรเมษฐ์ ก็เลยลองเอาไปทำกับนักเรียนที่ห้อง มีตัวอย่างที่พวกเขาเจอ เช่นนายรุ่งทวี นักเรียนชั้น ม.๖/๗ วันหนึ่งเขาขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียน รด. แล้วน้ำมันหมด แต่ก็ขับไปจนถึงที่หมายได้ แล้วกลับมาเล่าให้ฟังว่า “อาจารย์ครับ ‘สัมมา อะระหัง’ นี่ศักดิ์สิทธ์มากเลยครับ ผมท่อง ‘สัมมา อะระหัง’ น้ำมันหมดยังไปถึงที่หมายได้เลยครับ”
 

ครูกัลยาณมิตร อ.ดารณี สุคันธรัต โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร

      อีกคนหนึ่ง น้องเอเชีย อยู่ ม.๒ บอกว่า“อาจารย์ครับ ผมเจอเยอะ เรื่องเยอะเลย” ก็ให้เขายกตัวอย่าง เขาบอกว่า “หมาดุก็ไม่กัดผมครับรถจักรยานยางแตกก็ป่นั ไปถึงที่หมายได้” และก็ยังมีนักเรียนบางส่วนที่ไม่ชอบเรียนหนังสือนั่งสมาธิก็ไม่ชอบ จึงให้ท่อง “สัมมาอะระหัง”เขาบอกว่า เขามีสมาธิในการเรียนมากขึ้น และจิตใจเยือกเย็น สดใสมากขึ้น นักเรียนหลายคนผลการเรียนดีขึ้น บางคนจากที่เคยได้เกรด ๒.๗๘ เกรดขึ้นมาเป็น ๓.๔ เลยค่ะ บางคนจาก ๓.๔ เกรดขึ้นมาเป็น ๓.๗ ค่ะ

      นอกจากนี้ ครูยังนำไปทดลองกับพวกเด็กที่อยู่ในซอยบ้านเดียวกันกับครู เป็นเด็กประถม น่ารักมากค่ะ เขาก็สอบได้คะแนนดีขึ้นแล้วก็ได้รับรางวัล ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นผลจากการท่อง “สัมมาอะระหัง” เราจะคอยถามเขาว่าวันนี้ท่อง “สัมมาอะระหัง” หรือเปล่า ต้องกระตุ้นเรื่อย ๆ นะคะ พวกเด็กเขาถึงจะท่องแต่ส่วนใหญ่เขาจะท่องในภาวะคับขัน เขาจะไม่สม่ำเสมอเหมือนพวกผู้ใหญ่อย่างเรา ๆ ค่ะ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.039012332757314 Mins