ความสุขที่เกิดจากภายในตัวเรา

วันที่ 19 เมย. พ.ศ.2559

ความสุขที่เกิดจากภายในตัวเรา

 

ความสุขที่เกิดจากภายในตัวเรา

             "เพราะวัดพระธรรมกายสอนให้เราเป็นคนดีมีศีลธรรมสอนให้รู้จักการนั่งสมาธิ มีความสุขจากภายในตัวเราไม่ใช่เพราะสิ่งนอกตัว ทำให้ชีวิตของตัวเราและครอบครัว มีแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข รักบุญรักการสร้างบารมี รู้จักการให้อภัยต่อทุกๆ คน ครอบครัวเรารักหลวงปู่ รักหลวงพ่อ รักคุณยาย รักวัดพระธรรมกาย"

 

ขวัญชนก ภักดี

 

 

 Total Execution Time: 0.0052766482035319 Mins