มีฉันทะเอง

วันที่ 25 เมย. พ.ศ.2559

 

มีฉันทะเอง

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๒๙๗

              มีฉันทะเอง : ถ้ามีความสุขมันจะมีฉันทะเอง ถ้าไม่มีฉันทะ อีก ๓ ตัวไม่ต้องพูดถึง ถ้ามีฉันทะจะมีความเพียร จดจ่อ ไม่มีนอกรอบในรอบ ช่างสังเกต มันจะมีเอง ถ้ามีความสุข ฉันทะมันจะเกิดเอง ไม่ต้องให้ใครมาคอยดูว่านั่งมั้ย จะไม่มีฝากั้น ในรอบนอกรอบก็จะหมดไป เพราะมีความสุข มีฉันทะ มันจะขวนขวายเองเลย

                 ภาวิตา พหุลีกตา : อยากทำความดีเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าจะไปสู่ที่ดี ๆ ต้องหยุดอย่างเดียว เราตั้งเป้าหมายอยากเห็นอยากมีประสบการณ์ภายใน...เป็นสิ่งที่ดี เป็นการตั้งเป้าหมาย แต่ถ้าเราเริ่มนั่ง...เราต้องตัดความคิดนั้นออกไป ก่อนที่มันจะเข้าไปปรุงอยู่ภายในใจของเรา เราต้องมีความเพียร “ภาวิตา พหุลีกตา” ทำซ้ำๆ บ่อยๆ เก็บชั่วโมงนั่งเยอะๆ ให้จิตเราละเอียด เห็นองค์พระภายในและสะสมองค์พระภายในให้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ นักสะสมพระ...ยังสะสมพระเครื่อง แต่เราสะสมองค์พระภายใน

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.024173617362976 Mins