ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรค

วันที่ 26 เมย. พ.ศ.2559

 

ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรค

 

ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรค

            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา  สมัยที่ยังเสวยพระชาติ  เป็นพระบรมโพธิสัตว์  กำลังสั่งสมบารมีอยู่นั้น  ท่านมิได้หวาดหวั่นต่ออุปสรรคทั้งหลายทั้งมวลเลย ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น  แม้จะต้องเสียทรัพย์ เสียอวัยวะ หรือแม้กระทั่งชีวิต   ท่านก็ไม่หวาดหวั่นแต่อย่างใด   ท่านคิดแต่เพียงว่า เกิดมาภพหนึ่งชาติหนึ่ง  ก็จะตั้งใจสั่งสมบารมีให้เต็มเปี่ยม

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่