วันรวมพลัง UG5

วันที่ 27 เมย. พ.ศ.2559

วันรวมพลัง UG5
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี