พูดแค่ภาพ แผนผังของชีวิต ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ

วันที่ 07 พค. พ.ศ.2559

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม คุณครูไม่ใหญ่

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๐๗

 

พูดแค่ภาพ : ลูก ๆ ที่ได้แล้วก็ช่วยกันประคับประคองกันสิ แค่นิ่ง ๆ แล้วก็มีความสุข ความบริสุทธิ์ นี่ไม่พูดตามทฤษฎีนะ จักขุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง เราพูดภาษาง่าย ๆ ว่า เฉย ๆ แต่สุขเกิด ความสว่างเกิด ภาพเกิด ก็พูดตามภาพ พูดไม่เกินภาพ พูดแค่ภาพ เพราะมันมีแค่ภาพ

 

แผนผังของชีวิต : หลักวิชชา คือ “หยุดเป็นตัวสำเร็จ” หมายถึง จะเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้นั้น ใจต้องหยุด ถ้าใจไม่หยุดจะเข้าถึงไม่ได้เลย ต้องหยุดคิด หยุดพูด หยุดทำอะไรทั้งสิ้นเลย เหมือนไม่ได้อะไร แค่นิ่งๆ เฉยๆ สบายๆ เท่านั้น เดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเรา ซึ่งเป็นแผนผังของชีวิต

 

ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ : หยุดกับนิ่ง…ขึ้นอยู่กับความขยันหรือขี้เกียจ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเรา ถ้าเราเต็มใจ สมัครใจอยากจะเข้าถึงก็ถึง ถ้าไม่สมัครใจที่จะเข้าถึงก็ไม่ถึง แล้วแต่เราจะปรารถนาอย่างไรก็ไขว่คว้าเอา ชีวิตเราเราก็ต้องดีไซน์ของเราเอง

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0094573338826497 Mins