พระอาทิตย์ทรงกลด

วันที่ 08 มิย. พ.ศ.2559

พระอาทิตย์ทรงกลด
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
วันจันทร์ที่ 6-7 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ขออธิษฐานบารมีถวายแด่หลวงพ่อธัมมชโย หายอาพาธโดยเร็วพลัน