คุณธรรมภายในสามารถเข้าถึงได้

วันที่ 09 มิย. พ.ศ.2559

ศรีประไพ จันลุทิน,คุณธรรมภายในสามารถเข้าถึงได้,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

คุณธรรมภายในสามารถเข้าถึงได้

     ทำไมถึงรักวัดธรรมกาย เพราะได้เข้าใจอย่างซาบซึ้งว่า"ธรรมกาย"ไม่ใช่ลัทธิใหม่ ไม่ใช่นิกายนอก               พระพุทธศาสนา "ธรรมกาย"คือ คุณธรรมภายในที่เราสามารถฝึกให้เข้าถึงได้ และซาบซึ้งที่ไม่เคยได้ยิน           พระเดชพระคุณเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายกล่าวถึงใครๆ หรือวัดไดๆ ในทางลบเลย

                                                               

 ศรีประไพ  จันลุทิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.015964949131012 Mins