ครอบครัวแก้วที่รักบุญกลัวบาป

วันที่ 10 มิย. พ.ศ.2559

      ละเมียด ศรีไตรรัตน์,ครอบครัวแก้วที่รักบุญกลัวบาป,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

ครอบครัวแก้วที่รักบุญกลัวบาป

       เหตุผลที่รักวัดพระธรรมกาย เพราะลูกชายได้บรรพชาสามเณร และได้รับการอบรมจาก
    พระอาจารย์วัดพระธรรมกาย ทำให้เขามีหลักในการคิดที่ดี และการดำเนินชีวิตได้ถูกต้อง
    และมีอนาคตที่ดี นำพาให้ครอบครัวได้เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจรัง ปัจจุบัน
    ได้เป็นครอบครัวแก้วที่รักบุญกลัวบาป เข้าใจเรื่องกฏแห่งกรรม มีความสุขมากค่ะ

                                                                                           ละเมียด  ศรีไตรรัตน์

 

 

 

 

 

                                       

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00079224904378255 Mins