สอนให้เราเป็นคนดี

วันที่ 13 มิย. พ.ศ.2559

สุจรรยา พานทอง,สอนให้เราเป็นคนดี,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

สอนให้เราเป็นคนดี

เพราะเราได้พบเจอครูบาอาจารย์ที่ดีจริง รู้จริงและสอนให้เราเป็นคนดีจริงๆ สิ่งที่ไม่เคยรู้เมื่อนำมาปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดผลดีทั้งตนเองและคนรอบข้าง วัดสอนให้รู้เป้าหมายชีวิตว่า เราเกิดมาทำไม ตายแล้วจะไปไหน ตามผลกรรมที่ตนได้กระทำไว้ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในบุญและความดี และเกิดความอบอุ่นในใจ ที่มีกัลยาณมิตรอยู่รอบข้างคอยแนะนำแต่สิ่งดีๆ

                                                                                                                                       สุจรรยา พานทอง

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.001115083694458 Mins