จักรพรรดิแห่งความนิ่ง

วันที่ 13 มิย. พ.ศ.2559

คุณครูไม่ใหญ่

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๒๐

 

จักรพรรดิแห่งความนิ่ง : ลูกต้องหยุดนิ่งให้ตลอดเส้นทางจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรม ลูกต้องเป็นมหาเศรษฐีแห่งความนิ่ง บรมเศรษฐีแห่งความนิ่ง จักรพรรดิแห่งความนิ่ง จักรพรรดิแห่งความเฉย เหมือนลูกเป็นเจ้าของ Statement แห่งความนิ่ง billion of billion

รวยในคราวไม่มีอะไร มันดีนะ เหมือนพระเจ้าจักรพรรดิคุมทวีป   ทั้ง ๔ เห็น จำ คิด รู้ รวมเป็นหนึ่ง เป็นจักรพรรดิทวีปเห็น ทวีปจำ ทวีปคิด ทวีปรู้ ถ้าลูกครอบครองความนิ่งได้ จะครอบครองได้หมดทุกอย่าง

ตอนนี้เรากำลังฝึกอยู่ ยังเป็นวณิพกมหาทุคคตะแห่งความนิ่ง คือ นิ่งน้อย  แต่ต่อไปจะเป็นจักรพรรดิแห่งความนิ่ง ตั้งใจฝึกกันนะ

 

ความรู้ที่แตกต่าง : ความรู้ที่เกิดจากธรรมกาย...เป็นความรู้ที่น่ารู้  

ยิ่งรู้...ยิ่งบริสุทธิ์ 

ยิ่งรู้...ยิ่งสว่าง 

ยิ่งรู้...ยิ่งเป็นผู้ตื่น 

ยิ่งรู้...ยิ่งเบิกบาน 

ยิ่งรู้...ยิ่งสนุก

ยิ่งรู้...ยิ่งเพลิดเพลิน

ยิ่งรู้...ยิ่งมีกำลังใจ   

 

ซึ่งแตกต่างจากความรู้ทางโลก  

ยิ่งรู้ยิ่งวน  ยิ่งรู้ยิ่งมืด  ยิ่งรู้ยิ่งสับสน

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.014418717225393 Mins