สิ่งที่สำคัญที่สุด

วันที่ 20 มิย. พ.ศ.2559

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 

สิ่งที่สำคัญที่สุด

 

สิ่งที่เราทำอยู่นี้ (การปฏิบัติธรรม)  เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด  เพราะว่า... เป็นทางมรรคผลนิพพาน  เรากำลังแสวงหามรรคผลนิพพานอยู่

บุญอันใดจะประเสริฐเลิศ  เท่ากับการทำใจหยุดนิ่ง  กระทั่งเห็นแสงสว่างแวบเดียวแล้ว เป็นไม่มี  เพราะแสงสว่างนี้ เป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนนิพพาน

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 

 

 Total Execution Time: 0.011703066031138 Mins