ให้โอกาสตนเอง สืบทอดอายุพระศาสนา

วันที่ 03 ตค. พ.ศ.2563

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๒๖

 

สืบทอดอายุพระศาสนา : เราเกิดมาเพื่อสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนา จะปล่อยพระพุทธศาสนามาล่มสลายในยุคที่ลูกมาเกิดนั้นไม่ได้หรอก ลูกต้องทำเป็นทีม ต้องไปรู้ไปเห็นธรรมะที่ละเอียด ๆ มีภารกิจรออยู่ รอให้ใจตั้งมั่นตรงตำแหน่งเดียวกันที่ศูนย์กลางกาย ความละเอียดของเราขนาดนี้ พรรษานี้ต้องได้แล้ว ถ้าไม่ประมาทและมีความเพียรจะครอบครองได้ จับจุดได้ เรายังแข็งแรงกันอยู่นะ ต้องรีบชิงช่วง เพราะความแข็งแรงมันมีจำกัด

 

ให้โอกาสตนเอง : ลูกทุกคน...เป็นผู้มีบุญที่ได้สั่งสมมาอย่างดี จึงได้รู้วิธีที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว กายธรรมนี้แหละ เป็นหลักของพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวของเรา เกิดมาแล้ว ถ้ายังไม่รู้จัก ยังเข้าไม่ถึงธรรมกาย เกิดมาชาตินี้ เสียเวลา...เสียชาติเกิดไปหนึ่งชาติ เมื่อเราเป็นผู้มีบุญ เกิดมาพบหนทางที่จะเข้าถึงธรรมกายในตัว ซึ่งมุ่งไปสู่อายตนนิพพานแล้ว ก็ควรจะขวนขวายหาเวลา ให้โอกาสแก่ตัวของเรา ปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมกายให้ได้

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00084053675333659 Mins