ตักบาตรฉลองพระบวชใหม่

วันที่ 24 มิย. พ.ศ.2559

ตักบาตรฉลองพระบวชใหม่ ๕๐๐ รูป
ส่งเสริมศีลธรรมสถาบันครอบครัว
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

 Total Execution Time: 0.002297031879425 Mins