พิธีหล่อเทียนพรรษา มหามงคลถวายวัดทั่วประเทศ

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2559

พิธีหล่อเทียนพรรษา มหามงคลถวายวัดทั่วประเทศ
วันที่ ๒๘ มิถุนายน-๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

 Total Execution Time: 0.0028119007746379 Mins