รู้เป้าหมายชีวิต

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2559

ธนพร ส่งแสง,รู้เป้าหมายชีวิต,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

รู้เป้าหมายชีวิต

เมื่อก่อนเป็นแค่ชาวพุทธ ตามทะเบียนบ้าน เข้าวัดทำบุญน้อยครั้งมาก มีความรู้เรื่องพระพุทธศาสนา เพียงแค่ที่เรียนวิชาศีลธรรม แต่ด้วยความรักและหวังดี จากพี่สาวที่แสนดี ได้ชวนมาทำบุญ ที่วัดพระธรรมกาย จึงได้ความรู้เรื่องการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ได้ฟังธรรมะที่ละเอียดอ่อนและลุ่มลึก สามารถนำมาสอนตัวเอง และปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ รู้เป้าหมายของชีวิตว่า เกิดมาทำไม ตายแล้วไปไหน ทำให้รักบุญกลัวบาป ตั้งใจรักษาศีลห้า สั่งสมบุญทุกวัน จึงรักและเทิดทูนพระพุทธศาสนา รักวัดพระธรรมกาย และรักพระเดชพระคุณหลวงพ่อมากค่ะ

                                                    ธนพร ส่งแสง 

 

 

 Total Execution Time: 0.006083083152771 Mins