ประทับใจ มีแบบอย่างที่ดี

วันที่ 01 กค. พ.ศ.2559

สมพิศ อุไรพร,ประทับใจ มีแบบอย่างที่ดี,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

ประทับใจ มีแบบอย่างที่ดี

ทำบุญมาหลายวัดผ่านมาหลายเมือง ได้มีโอกาสพาลูกมาบวช ที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้เห็นความมีระเบียบเรียบร้อย สะอาด ทั่วบริเวณวัด ผู้คนนอบน้อมถ่อมตนไม่ก้าวร้าว มีจิตใจดี เมื่อศึกษาไปเรื่อยๆ ก็เกิด
ประทับใจกับการ สร้างบุญบารมี ที่มีระเบียบแบบอย่างที่ดี ที่เราปรารถนาจะได้พบ ยิ่งเรียน ยิ่งรู้ว่าวัดนี้เขาสอน
ง่าย เข้าใจง่ายและลึกละเอียด ยากที่ผู้ไม่ ใฝ่ธรรมที่แท้จริงจะได้พบ อีกทั้งทางวัด และหลวงพ่อยังมีเมตตามี
ปณิธานที่กว้างไกล ไม่ใช่ทำกันเล่นๆ มีการจัดบวชฟรีให้ทุกเพศทุกวัย ได้ศึกษาธรรมะ ได้รู้ได้เห็นธรรม
ของพระพุทธเจ้า จากการฝึกปฏิบัติทุกวัน จนกลายเป็นนิสัยที่ดี และนำเอาไปใช้กับโลกภายนอกได้อย่าง
ถูกต้อง ต้องบอกว่าชอบมาก มีบุญมากๆที่ได้มาพบวัดนี้ และจะรักวัดนี้ตลอดไป

                                                                                                              สมพิศ อุไรพร

 

 

 Total Execution Time: 0.0027280807495117 Mins