สอนให้รัก เพื่อนมนุษย์

วันที่ 06 กค. พ.ศ.2559

ชนิกร นนทแก้ว,สอนให้รัก เพื่อนมนุษย์,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

สอนให้รัก เพื่อนมนุษย์

วัดพระธรรมกาย สอนให้รักเพื่อนมนุษย์ ผู้ร่วมทุกข์ ที่ต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทุกคน สอนให้กตัญญู ต่อพ่อแม่ และผู้มีพระคุณ

                                                                                                         ชนิกร นนทแก้ว

 

 

 

 

Total Execution Time: 0.022630401452382 Mins