สื่อธรรมะ สำหรับโครงการอบรมบวชพระแสนรูป 2553-2559

วันที่ 14 กค. พ.ศ.2560

 


แผ่นที่ 12

01-การนุ่งผ้านุ่งนาค 3.40 Min.mpg
https://drive.google.com/open?id=1ldVS08lySeDLp1QgSlV2bSovzGtfMK1MRA


02-พินทุผ้า 3.00 Min.mpg
https://drive.google.com/open?id=1DN2VloB3yKv9J6mMQARNKOVKT5D8O92B0w


03-วิกัปป์ผ้า 4.20 Min
https://drive.google.com/open?id=14YifIlMGNKgIhTvkgKPFehhCSNmXllvvZg


05-การครองผ้า(ห่มดอง) 10 Min
https://drive.google.com/open?id=1ymGRSZiHhliZ9G4rJs2f_Fu0Qzrj9UIAzg

04-อธิษฐานผ้า 3.45 Min
https://drive.google.com/open?id=1c9qJiWat642iU56N40K7FwFCo61_j89Mmw

06-การปลงอาบัติ 2 Min
https://drive.google.com/open?id=13jf8KZajI4ZRwSBGDt3scnH1g36ly4FaaQ


08-ทำวัตรเย็น VCD [สมบูรณ์]
https://drive.google.com/open?id=1XLbRp3-S_-8OWFHL0GCUc8BoUh_eO2H56w


คาถาอาหารทิพย์
https://drive.google.com/open?id=1VKQqiISTbe7kQ-cBEBX-e5UOnuMxBAga


คำขานนาค2บท (ที่ต้องท่องให้ได้)
https://drive.google.com/open?id=1aWaexVn9RJp6dnK7ABPpwmgteXBmnolm

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.017826851209005 Mins