จุดเปลี่ยนของชีวิต

วันที่ 15 กค. พ.ศ.2559

วิจิตตรา เวทีพันธ์,จุดเปลี่ยนของชีวิต,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

จุดเปลี่ยนของชีวิต

ช่วงแรกๆมาวัดไม่ค่อยได้มาต่อเนื่อง แต่เพราะเจอกัลยาณมิตร ชักชวนเป็นอาสาสมัคร จุดเปลี่ยนของชีวิตก็เริ่มข่ึ้น รู้จักกับความหมายของบุญและบารมี เข้าใจเป้าหมายของบุญและบารมี เข้าใจเป้าหมายของชีวิตมนุษย์ และคำว่าเสียสละเพื่อส่วนรวม สอนให้เราทำความดี เพราะเห็นว่าเป็นความดี โดยไมต้องการสิ่งใดตอบแทนและเมื่อได้พบหลวงพ่อ ได้ทราบถึงสิ่งที่ท่านทำ ยิ่งรู้ก็ยิ่งรัก ด้วยรักและเคารพยิ่งต่อพระคุณของหลวงพ่อ จึงทำให้ลูกเป็นคนที่ดีขึ้น และมาเป็นเด็กวัดพระธรรมกายค่ะ

                                                                                                             อาสาสมัคร วิจิตตรา เวทีพันธ์

 

 

Total Execution Time: 0.0056574861208598 Mins