ใจอยู่กับธรรมะอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 15 กค. พ.ศ.2559

คุณครูไม่ใหญ่

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๔๑

 

สมบัติที่แท้จริง : สิ่งที่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริง มีเพียง ๒ สิ่ง คือ “ใจ” และ “ฐานที่ตั้งของใจ”ความเห็น ความจำ ความคิด ความรู้ ๔ อย่างนี้รวมเรียกว่า ใจ ส่วน “ฐานที่ตั้งของใจ” คือ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้อง ที่จะนำเราเดินทางไปสู่เส้นทางสายกลางภายใน เป็นทางที่พระอริยเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลาย ใช้เดินทางไปสู่อายตนนิพพาน ทำให้เราเข้าถึงแหล่งแห่งปัญญาอันบริสุทธิ์ ทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ทำให้เราเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องราวของชีวิต ในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลาย

 

ใจอยู่กับธรรมะอย่างต่อเนื่อง : ลูกต้องทำให้มั่นคงให้ได้ ให้ใจอยู่กับธรรมะทั้งวันทั้งคืน ให้ทำธรรมะอย่างต่อเนื่อง ความต่อเนื่อง…ขึ้นอยู่กับเราที่ทำให้ต่อเนื่อง เป็นคอน-ทิ-นิว-อัส (Continuous) ลูกฝึกทำให้ต่อเนื่องแล้วจะไปถึงตรงนั้นเอง เห็นดวง เห็นองค์พระ ปรับใจให้ดีนะ

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.025626599788666 Mins