พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง

วันที่ 20 กค. พ.ศ.2559

มารา ศรีมาทา,พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง

เริ่มเข้าวัดพระธรรมกาย ตั้งแต่ปี 2539 เมื่อมาแล้วได้ศึกษาว่า คนเราเกิดมาทำไม อะไรคือเป้าหมายชีวิตหลวงพ่อสอน ให้ทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา สอนให้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึก สอนให้เข้าใจกฏแห่งกรรม สอนให้มีความกตัญญูกตเวที จากวันนั้นถึงวันที่ 20 ปีแล้วค่ะ ยิ่งนานวันยิ่งรักวัดพระธรรมกาย

                                                                                                             มารา ศรีมาทา

 Total Execution Time: 0.0057415843009949 Mins