ตั้งใจมาก ของจริงคู่คนจริง

วันที่ 29 กค. พ.ศ.2559

คุณครูไม่ใหญ่ สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๕๐

 

ตั้งใจมาก : ลูกยังติดเรื่องหยาบอยู่บ้างไหม  เรื่องหยาบ หมายถึง เรื่องทางโลก ถ้าเป็นเรื่องงาน เรื่องทั่ว ๆ ไป  ก็ยังดีหน่อย ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นสมณะ สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อการกุศลและพรหมจรรย์ เรื่องนี้ต้องตัดให้ได้ ถ้ารักที่จะศึกษาวิชชาธรรมกายจริง ๆ ต้องตัดให้ได้ ลูกทิ้งทุกอย่างสละชีวิตทางโลกมาแล้ว มาสร้างบารมีเพื่อเข้ามาศึกษาวิชชาธรรมกาย ซึ่งเป็นวิชชาที่สูงส่ง บริสุทธิ์ เพราะเรื่องหยาบ ๆ เหล่านี้ เป็นอุปสรรคที่สำคัญในการประพฤติปฏิบัติธรรม ถ้าไม่มีเรื่องหยาบ  ก็เหลืออยู่เรื่องเดียว คือ“ตั้งใจมากจนเกินไป ส่วนร่างกายเส้นติดก็มีผลนิดหน่อย  ยังหนุ่มยังแน่นกันอยู่ ออกกำลังกายก็หาย แก้ไม่ยากนะ

 

ของจริงคู่คนจริง : มรรคผลนิพพานมีอยู่ในตัวของเรา วิธีการเข้าถึง ผู้สอน ผู้ชี้แนะแนวทางก็มีอยู่  ดังนั้นความสำเร็จจึงขึ้นอยู่กับตัวเราว่า มีความเพียรมากน้อยแค่ไหน  เอาจริงแค่ไหน เพราะของจริงต้องคู่กับคนจริง

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010847715536753 Mins