การพัฒนาของคนที่นี่นับว่าทึ่ง

วันที่ 04 สค. พ.ศ.2559

ธนภูมิ เลิศจันทร์เพ็ญ,การพัฒนาของคนที่นี่นับว่าทึ่ง,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

การพัฒนาของคนที่นี่นับว่าทึ่ง

ความสามารถในการพัฒนาของที่นี่นับว่าทึ่ง จากคนธรรมดาที่สังคมข้างนอกใส่ใจ ที่นี่สามารถพัฒนาขึ้นมาใหม่ ให้เป็นคนที่สังคมต้องการ เพียบพร้อมไปด้วยคุณภาพ โดยการใช้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความพร้อมและความสามารถที่จะทำได้ในปริมาณขนาดนี้ ทำให้ที่นี่มีความสำคัญมากครับ

                                                                                                      ธนภูมิ เลิศจันทร์เพ็ญ

 

 

 Total Execution Time: 0.003286616007487 Mins