สอนเอาชีวิตเดิมพัน สั่งสมความดี

วันที่ 08 สค. พ.ศ.2559

จันพิมพ์ ศรีวีรันต์,สอนเอาชีวิตเดิมพัน สั่งสมความดี,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

สอนเอาชีวิตเดิมพัน สั่งสมความดี

รักวัดพระธรรมกาย เพราะชอบที่วัดกว้าง สะอาด เป็นระเบียบ สอนให้รักบุญ กลัวบาป สอนให้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสั่งสมความดี และได้พบเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน เป็นกลุ่มกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน เป็นกลุ่มกัลยามิตรที่คอยให้กำลังใจกัน และประคับประครองกันสร้างความดี สั่งสมบุญไปพร้อมๆกัน หลวงพ่อสอนให้จับดีคนอื่น ให้จับผิดตัวเอง แก้ไขข้อบกพร่องของตัวเอง และสอนให้รู้ว่าเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญสร้างบารมีค่ะ

                                                                    จันพิมพ์ ศรีวีรันต์