สอนเอาชีวิตเดิมพัน สั่งสมความดี

วันที่ 08 สค. พ.ศ.2559

จันพิมพ์ ศรีวีรันต์,สอนเอาชีวิตเดิมพัน สั่งสมความดี,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

สอนเอาชีวิตเดิมพัน สั่งสมความดี

รักวัดพระธรรมกาย เพราะชอบที่วัดกว้าง สะอาด เป็นระเบียบ สอนให้รักบุญ กลัวบาป สอนให้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสั่งสมความดี และได้พบเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน เป็นกลุ่มกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน เป็นกลุ่มกัลยามิตรที่คอยให้กำลังใจกัน และประคับประครองกันสร้างความดี สั่งสมบุญไปพร้อมๆกัน หลวงพ่อสอนให้จับดีคนอื่น ให้จับผิดตัวเอง แก้ไขข้อบกพร่องของตัวเอง และสอนให้รู้ว่าเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญสร้างบารมีค่ะ

                                                                    จันพิมพ์ ศรีวีรันต์     

 

 

 Total Execution Time: 0.0010359684626261 Mins