เตรียมเสบียงให้พ่อ

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2559

เตรียมเสบียงให้พ่อ,ที่นี่มีคำตอบ เล่ม4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

เตรียมเสบียงให้พ่อ

ช่วงท้ายที่คุณพ่อป่วย ก่อนที่จะละโลก ลูกได้พาท่านมาวัดทุกวันอาทิตย์ ได้สร้างบุญทุกบุญอย่างต่อเนื่อง และก่อนจะกลับบ้านทุกครั้ง ลูกก็พาท่านไปที่มหาธรรมกายเจดีย์ แล้วบอกท่านว่า “ถ้าพ่อเป็นอะไรไปให้มาเวียนประทักษิณรอบเจดีย์ เพราะบนเจดีย์นี้มีองค์พระบนโดมของพ่อ มีองค์พระภายนอก มีองค์พระแกนกลางที่ลูกสร้างให้” ซึ่งคุณพ่อก็รับรู้ทุกครั้งที่ลูกบอก จนกระทั่งวาระสุดท้าย ท่านจากไปด้วยอาการสงบ ด้วยวัย ๗๔ ปี ตัวลูกเองจะได้รับอานิสงส์อย่างไรที่พาพ่อแม่มาวัดทุกวันอาทิตย์ครับ

 

คุณครูไม่ใหญ่

ลูกจะได้รับอานิสงส์จากการพาพ่อแม่มาวัดทุกวันอาทิตย์โดยย่อ คือ ชาติต่อไปจะได้บุพการีที่คอยเลี้ยงดูเราอย่างดี เป็นครอบครัวสัมมาทิฏฐิ ครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ์ ครอบครัวกัลยาณมิตร และจะสนับสนุนการเข้าวัดสร้างบารมีของลูก อีกทั้งจะปิดอบายไปสวรรค์ เป็นต้น

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร

โดย คุณครูไม่ใหญ่

๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0011457840601603 Mins