บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

วันที่ 18 สค. พ.ศ.2559

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร,พุทธพจน์,บทความประจำวัน

 

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

เป็นคำสั่งสอนของผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานแล้ว ต้องตื่นรู้ จึงจะได้คำเหล่านี้มา มันไม่ใช่ง่ายนะ ใครได้สวดให้ดีใจเถิด สวดเถิดประเสริฐนัก ปลื้มเถิดประเสริฐนัก ท่องเถิดประเสริฐนัก


คุณครูไม่ใหญ่ 
๒๐ กันยายน ๒๕๕๘