ทำความดีมากๆ

วันที่ 20 สค. พ.ศ.2559

ทำความดีมากๆ,คำสอนคุณยาย,บทความประจำวัน

 

ทำความดีมากๆ

 เวลาเราทำความดี  ไม่มีใครเห็น  ตัวเราเองเห็น  ว่าเราทำอะไรอยู่   เทวดาที่ดูแลเราอยู่  รักษาเราอยู่ก็เห็น  พอเห็นเราทำความดี เทวดาก็จะอนุโมทนา  แล้วเขาก็จะโจษกันต่อๆ  เทวดาก็จะไปบังคับมนุษย์  ให้มาเห็นว่าเราทำความดีอะไร 

 ยิ่งเราทำความดีมากๆ จนกระทั่งเป็นภูเขา  อะไรก็ปิดบังไม่มิด  ไม่ต้องกลัวนะว่า  เราทำความดีแล้วจะไม่มีใครเห็น  ไม่มีใครมาชื่นชมยกย่องตัวเรา  ทำความดีมากๆ  ปิดไม่มิด  คนก็มาชมเราเอง  ชื่นชมเราอนุโมทนากับเราเอง

คำสอนคุณยาย

 

  

 Total Execution Time: 0.0011404673258464 Mins