ทางแห่งความบริสุทธิ์

วันที่ 25 สค. พ.ศ.2559

ทางแห่งความบริสุทธิ์,โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย(คุณครูไม่ใหญ่),บทความประจำวัน

 

ทางแห่งความบริสุทธิ์

หมั่นนำใจของเรา  มาหยุดนิ่ง  อยู่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 อยู่เสมอ   ฝึกให้ติดเป็นนิสัย  เพราะศูนย์กลางกาย เป็นทางบริสุทธิ์หมดจดจาก สรรพกิเลสทั้งหลาย เป็นทางไปสู่อายตนนิพพาน ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม

ศูนย์กลางกาย เป็นทางหลุดพ้นจากสิ่งที่เขาบังคับบัญชา  เป็นทางเดียว  ที่จะเอาชนะพญามารได้ เป็นทางไปสู่ความรู้แจ้งของสรรพสัตว์ และ สรรพสิ่งของทั้งหมด

 

บันทึกธรรมคุณครูไม่ใหญ่

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0032691200574239 Mins