นั่งสมาธิฟังธรรมจากหลวงพ่อ

วันที่ 03 กย. พ.ศ.2559

ปราณี ศรีรัตนสมบุญ,นั่งสมาธิฟังธรรมจากหลวงพ่อ,ทำไมจึงรักวัด รักพระพุทธศาสนา

 

นั่งสมาธิฟังธรรมจากหลวงพ่อ

การที่ได้มาวัดพระธรรมกายตลอด ๓๐ กว่าปี คือรางวัลของชีวิตค่ะ การได้นั่งสมาธิและฟังธรรมจากหลวงพ่อ เป็นการเติมพลังความสุข และช่วยให้ดำเนินชีวิตเป็นไปตามคำสอนของพระพุทธองค์คือ ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส สาธุชนที่ได้รับการอบรมจากหลวงพ่อแล้ว ถึงแม้มารวมกันเป็นหมื่นเป็นแสนก็สงบ สะอาด และเป็นระเบียบ ทุกกิจกรรมที่ทางวัดทุ่มเททำมาทำตลอด มีแต่ประโยชน์ ผู้มีความเที่ยงธรรมย่อมตรองออกว่า เป็นกิจกรรมเพื่อรักษาพระพุทธศาสนา และสร้างคนให้มีสัมมาทิฏฐิ เป็นชาวพุทธที่แท้จริง

                                                                                             

ปราณี ศรีรัตนสมบุญ

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001352067788442 Mins