อำนาจแห่งศีล

วันที่ 05 กย. พ.ศ.2559

อำนาจแห่งศีล,โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย,บทความประจำวัน

 

อำนาจแห่งศีล

 ศีล จะเป็นเครื่องยังใจของเราให้เย็นฉ่ำ  ด้วยความประพฤติอันดีงาม  ที่มิได้ทำให้ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใดเดือดร้อน  ด้วยกายและวาจาของเรา 

 อำนาจความเย็นใจและกายนี้  จะส่งผลให้เรามีรูปงาม   มีสุขภาพแข็งแรง  และมีอายุยืนยาว  อันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สร้างบารมีได้อย่างยอดเยี่ยม  ดังเช่น พระวรกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ที่ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วน  ๓๒  ประการ  ด้วยอำนาจของศีลที่ทรงรักษาไว้ดี

 

บันทึกธรรมคุณครูไม่ใหญ่

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0010831316312154 Mins