เสริมสร้างบารมี

วันที่ 17 กย. พ.ศ.2559

เสริมสร้างบารมี,โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย(คุณครูไม่ใหญ่),บทความประจำวัน

 

เสริมสร้างบารมี

 การทำอะไร  ต้องคิดให้ลึกซึ้ง ด้วยใจที่ละเอียด  จึงจะเข้าถึงธรรมละเอียดได้  

 คำว่า..ท้อแท้ ท้อถอย  อย่าให้เกิด   เพราะถ้าเกิด  แสดงว่าสวนทางกับจุดหมายของเราเอง 

 แม้เหตุการณ์ทั้งดีและไม่ดี  จะเกิด  ต้องคิดว่า เป็นการสร้างบารมี เสริมสร้างบารมีทั้งสิ้น

 

บันทึกธรรมคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0012113650639852 Mins