เพลง ผู้มีบุญญาเชิญมาพิมพ์พระ

วันที่ 22 กย. พ.ศ.2559

 

 เพลง ผู้มีบุญญาเชิญมาพิมพ์พระ , น้ำตาสาววาริน

 เพลง : ผู้มีบุญญาเชิญมาพิมพ์พระ
คำร้อง : แผนกบริการสื่อประชาสัมพันธ์ , นิตยา ประจักษ์จิตร์
ขับร้อง : สุธีธิดา จันทร์ประทุม
ทำนอง : จากเพลง น้ำตาสาววาริน ของ จินตรา พูนลาภ
คำแปลภาษาอังกฤษ : ดร.อนัญญา เมธมนัส
ภาพ : DMC Cartoon
ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม

--------------------------------------------------------------------------------------------

ขอเชิญกันวันนี้ผู้มีบุญญา
เพราะมีข่าวดี จึงบอกมา
บุญเข้าพรรษา ขอจงฟังก่อน
ทราบข่าวกันแล้ว ให้รีบมาทั่วทั้งนคร
งานบุญนี้ดีแน่นอน
บุญไม่คลายคลอนรีบมาทั่วเมือง
บุญเข้าพรรษาปีนี้ไม่เหงา
พวกเราโชคดี ได้สืบสานชาวพุทธวิถี
พิมพ์พระวันนี้ สุขใจทั่วเมือง
ปลื้มใจจึงบอก ให้ทั่วทุกตรอก ทุกซอกเมือง
คลุมโลกใบนี้ ด้วยผ้าเหลือง ผลบุญนี้ สุขดีแท้เรา
กราบแทนคุณ ถวายบูชาผู้ศักดิ์สิทธิ์
บุญจะเนรมิต ให้โลกวันนี้ มีแต่สมหวัง
บุญหลายเด้อหนี่ บุญมื่อนี่ ช่างมีพลัง
พรรษาแห่งความขลัง
พิมพ์พระเถิดหนา รีบมาทุกท่าน
ขอเชิญชวน ชาวพุทธใกล้ไกลรีบมา
ทั่วโลกร่วมโมทนา ปลื้มอุรา ด้วยบุญน้องพี่
สายบุญไหลผ่าน จากนี้ชั่วกาล
ประทับฤดี เข้าพรรษาปีนี้
พิมพ์พระบุญดี น้องพี่ขอเชิญ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001087749004364 Mins