โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ๔ ล้านจบ

วันที่ 23 กย. พ.ศ.2559

ครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ๔ ล้านจบ บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์
หรือพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
วันที่ 22 ก.ย. 2559
ยอดรวมการสวดธัมจักฯ ทั้งหมด

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร