จุดเริ่มต้นที่จะเข้าถึงความสุข

วันที่ 26 กย. พ.ศ.2559

จุดเริ่มต้นที่จะเข้าถึงความสุข ,สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรม,บทความประจำวัน

 

สรุปโอวาทเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๗๗

จุดเริ่มต้นที่จะเข้าถึงความสุข :ทำพื้นฐานให้แน่นนะ ปรับพื้นฐานให้นิ่งหยุดนิ่งให้สมบูรณ์เลยเพราะเราไม่ได้ไปนั่งแข่งกับใครนั่งธรรมะเพื่อตัวของเราเอง ถ้าไม่นั่งธรรมะก็ไม่มีใครไปบังคับให้นั่งธรรมะ ถ้าไม่เห็นธรรมะ

ก็ไม่มีใครไปบังคับให้ไม่เห็นธรรมะเพราะเป็นเรื่องของตัวเราเอง เส้นทางแห่งความสุขนี้ ต้องมีความสุขตั้งแต่จุดเริ่มต้น ที่คุ้นว่า “อทุกขมสุขไม่ทุกข์...ไม่สุขถ้านั่งธรรมะแล้วไม่มีความสุข...ยังไม่ใช่แม้นั่งธรรมะแล้วไม่ทุกข์...ยังไม่ใช่ ไม่ทุกข์...ไม่สุข”เป็นจุดเริ่มต้นที่จะเข้าถึงความสุข ซึ่งมันก็ดีกว่าความทุกข์ ให้ลูกนิ่งต่อไป

เดี๋ยวความสุขก็จะเกิดขึ้นมาเองสมบัติจักรพรรดิ :ผู้ที่จะได้สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง จะต้องเป็นผู้ที่มีหัวใจเช่นเดียวกับพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิมีใจที่ปราศจากความตระหนี่ไม่หวงแหนทรัพย์ ไม่เสียดายทรัพย์

ไม่กลัวว่าจะหมดเปลือง ไม่กังวลว่าจะมีกิน หรือไม่มีกินพระองค์มีใจประกอบด้วยดวงปัญญา

มองการณ์ไกลไปถึงภพเบื้องหน้า

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00099895000457764 Mins