คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันที่ 03 ตค. พ.ศ.2559

    สุธีญา อดุมเดช,คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,ทำไมจึงรักวัด รักพระพุทธศาสนา

 

คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

"วัดพระธรรมกายสอนให้เรารู้จักบุญและบาป ความดีและความชั่ว ให้สร้างแต่คุณงามความดี สอนให้ทำทาน รักษาศีล และนั่งสมาธิ ทำจิตใจให้ผ่องใส ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้เรารู้จักคุณค่า ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ รู้จักคุณค่าของชีวิตมากฃึ้น ว่าเราเกิดมาทำไม รักการสั่งสมบุญสร้างบารมี นี่แหละคือเหตุผลว่า ทำไมเรารักวัดพระธรรมกาย รักหลวงพ่อ รักหลวงปู่ รักคุณยายอาจารย์ฯ มากเลยค่ะ 


                                                                                                                            สุธีญา อดุมเดช

 

 

 Total Execution Time: 0.015518832206726 Mins