คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันที่ 03 ตค. พ.ศ.2559

    สุธีญา อดุมเดช,คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,ทำไมจึงรักวัด รักพระพุทธศาสนา

 

คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

"วัดพระธรรมกายสอนให้เรารู้จักบุญและบาป ความดีและความชั่ว ให้สร้างแต่คุณงามความดี สอนให้ทำทาน รักษาศีล และนั่งสมาธิ ทำจิตใจให้ผ่องใส ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้เรารู้จักคุณค่า ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ รู้จักคุณค่าของชีวิตมากฃึ้น ว่าเราเกิดมาทำไม รักการสั่งสมบุญสร้างบารมี นี่แหละคือเหตุผลว่า ทำไมเรารักวัดพระธรรมกาย รักหลวงพ่อ รักหลวงปู่ รักคุณยายอาจารย์ฯ มากเลยค่ะ 


                                                                                                                            สุธีญา อดุมเดช