โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ๔ ล้านจบ

วันที่ 05 ตค. พ.ศ.2559

โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 4 ล้านจบ
บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

 Total Execution Time: 0.00096206665039062 Mins