โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 4 ล้านจบ

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2559

โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 4 ล้านจบ
บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

 Total Execution Time: 0.0029929637908936 Mins