ตลอด ๒๓ปีที่สร้างบารมี

วันที่ 14 ตค. พ.ศ.2559

    ไพบูลย์ พิศลย์กุลพันธ์,ตลอด ๒๓ปีที่สร้างบารมี,ทำไมจึงรักวัด รักพระพุทธศาสนา

ตลอด ๒๓ปีที่สร้างบารมี

วัดพระธรรมกายเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของผม ผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้มา ตลอด ๒๓ ปีที่มาสร้างบารมีที่นี่ ผมสัมผัสได้ถึงความเมตตา อันยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อธัมมชโย ที่มีต่อลูกๆทุกคน ผ่านคำสั่งสอนที่ชี้หนทางสว่างให้กับชีวิต ทุกวันนี้ผมมีชีวิตที่อยู่บนลู่แห่งความดีได้ เพราะคำสอนของท่านจริงๆ ผมรู้สึกว่าผมปลอดภัย ผมเชื่อว่าชีวิตหลังความตายของผมมีสุขคติเป็นที่ไป ผมรักหลวงพ่อธัมมชโย ผมรักหลวงพ่อธัมมชโย ผมรักวัดพระธรรมกาย

                                                                                        ไพบูลย์ พิศลย์กุลพันธ์
 

 Total Execution Time: 0.0060548663139343 Mins