ตลอด ๒๓ปีที่สร้างบารมี

วันที่ 14 ตค. พ.ศ.2559

    ไพบูลย์ พิศลย์กุลพันธ์,ตลอด ๒๓ปีที่สร้างบารมี,ทำไมจึงรักวัด รักพระพุทธศาสนา

ตลอด ๒๓ปีที่สร้างบารมี

วัดพระธรรมกายเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของผม ผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้มา ตลอด ๒๓ ปีที่มาสร้างบารมีที่นี่ ผมสัมผัสได้ถึงความเมตตา อันยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อธัมมชโย ที่มีต่อลูกๆทุกคน ผ่านคำสั่งสอนที่ชี้หนทางสว่างให้กับชีวิต ทุกวันนี้ผมมีชีวิตที่อยู่บนลู่แห่งความดีได้ เพราะคำสอนของท่านจริงๆ ผมรู้สึกว่าผมปลอดภัย ผมเชื่อว่าชีวิตหลังความตายของผมมีสุขคติเป็นที่ไป ผมรักหลวงพ่อธัมมชโย ผมรักหลวงพ่อธัมมชโย ผมรักวัดพระธรรมกาย

                                                                                        ไพบูลย์ พิศลย์กุลพันธ์