สันติสุขเกิดจาก...การให้

วันที่ 24 ตค. พ.ศ.2559

สันติสุขเกิดจาก...การให้,โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย(คุณครูไม่ใหญ่),บทความประจำวัน

 

สันติสุขเกิดจาก...การให้

  ถ้ารู้จักการให้โลกนี้ก็จะอยู่เย็น เป็นสุขสันติสุขก็จะเกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติ  ตั้งแต่ให้รอยยิ้ม    ให้ความ        รักความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ ให้อภัยทานในข้อผิดพลาดของเพื่อนมนุษย์ ให้วัตถุทานในยาม  ยากให้      วิทยาทาน ความรู้เพื่อที่การดำรงชีพอยู่ในโลก ให้ธรรมทาน แสงสว่างในการดำเนินชีวิต มีสุขทั้งในโลกนี้         และโลกหน้า กระทั่งดับทุกข์ได้      โลกอยู่ได้ด้วยการให้อย่างนี้ ต้องฝึกกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยนะ

 

 

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0022317330042521 Mins