เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต

วันที่ 02 กย. พ.ศ.2559

พิมมาศ อินธิเสน,เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต,ทำไมจีงรักวัด รักพระพุทธศาสนา

 

เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต

เข้าวัดครั้งแรกด้วยความไม่ตั้งใจ ไม่รู้จักอะไรเลยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ตามประสาคนที่ไม่รู้ว่า บาปบุญคืออะไร หน้าตาเป็นอย่างไร แต่เมื่อเข้ามาเป็นเด็กวัด เพราะมีเหตุจำเป็นได้ฟังหลักคำสอนของหลวงพ่อและคุณยายอาจารย์ฯ ก็ทำให้เราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตมากขึ้นว่า คนเราเกิดมาทำไม เกิดมาเพื่ออะไร บาปคืออะไร บุญคืออะไร บุญคืออะไร จนเป็นจุดเปลี่ยน ที่ทำให้เรารักวัดพระธรรมกาย รักหลวงพ่อธัมมชโย และรักพระพุทธศาสนา

                                                                                 พิม_มาศ อิน_ธิเสน

 Total Execution Time: 0.0011183142662048 Mins