เซตโปรแกรม ให้เข้าถึงธรรม

วันที่ 19 พย. พ.ศ.2559

เซตโปรแกรม ให้เข้าถึงธรรม,สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรม,บทความประจำวัน

 

 

สรุปโอวาทเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๘๒

 

     เซตโปรแกรม ให้เข้าถึงธรรม ลูกต้องฝึกใจอยู่กับธรรมะภายในให้ได้ตลอดเวลา เหมือนการหายใจและรับบุญไปด้วย เวลาลูกทำงานลูกยังหายใจด้วย ก็เหมือนกันนั่นแหละ ฝึกให้เหมือนลูกหายใจ ให้ใจอยู่กับธรรมะ

       ให้ใจติดกับธรรมะ เหมือนการหายใจเลยลูกฝึกไปเรื่อย ๆ ที่ตั้งแห่งศรัทธา : ระวัง…คำพูด การกระทำ

      ในทุกอิริยาบถให้ดี เพราะเราตกเป็นเป้าสายตาของทุกคนที่มาวัด กิริยาต่าง ๆ ไม่ว่า ยืน เดิน นั่ง ขบฉัน รับประทานให้ทุกคนประทับใจเหมือนเห็นเทพบุตร เทพธิดา เห็นสาวกของพระบรมศาสดาเป็นเนื้อนาบุญ

   เป็นอายุพระศาสนา เห็นแล้วปลื้มปีติ เกิดกำลังใจในการสร้างความดี เมื่อเราทำสิ่งที่ดีพูดสิ่งที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ทุกคนจะรับภาพที่ดี เก็บความรู้สึกที่ดีกลับไปบ้าน ไปพูดกันต่อสิ่งนี้จะมีผลดีต่อการขยายงานพระศาสนาต่อไปในอนาคต

 

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0064004182815552 Mins